NIEPUBLICZNA SZKOŁA
PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
w Karlinie

jest trzyletnią szkołą ponadgimnazjalną dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, lub znacznym oraz dla młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, przygotowującą uczniów do dojrzałego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez:


PLACÓWKA CZYNNA JEST W DNI ROBOCZE W GODZ. 7.30 – 16.30PLACÓWKA JEST BEZPŁATNA


Kontakt

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy
ul.Koszalińska 96 A
78-230 Karlino
tel. 94 721 64 26
kom. 512 471 721
e-mail: viociel@wp.pl

© 2017 NOREW
viociel@wp.pl · +48 94 721 64 26 · Facebook·