Dokumenty

Młodzież przyjmowana jest do Szkoły na podstawie:

  • podania o przyjęcie do Szkoły,
  • orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • świadectwa ukończenia gimnazjum.
  • Rodzice ubiegający się o objęcie ich dziecka dowozem wraz z opiekunem składają w gminie:

  • wniosek o objęcie dziecka dowozem do Szkoły wraz z opiekunem.
© 2017 NOREW
viociel@wp.pl · +48 94 721 64 26 · Facebook·