Baza Lokalowa

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, posiada windę. Sale lekcyjne i klasopracownie wyposażone są w nowoczesne urządzenia oraz pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny. W szkole znajduje się gabinet rehabilitacyjny, logopedyczny, oraz pracownia gospodarstwa domowego wraz z jadalnią.

Celem edukacji w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest wszechstronny rozwój uczniów na miarę ich indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia tak, aby byli zaradni, umieli sterować własnym zachowaniem oraz by mogli uczestniczyć w życiu społecznym.

Uczniowie przebywający w placówce są pod stałą opieką sprawowaną przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach, kursach i innych formach dokształcania.

W celu zwiększenia atrakcyjności procesu edukacyjnego i pogłębienia umiejętności społecznych uczniów organizowane są różnorodne wycieczki dydaktyczne, wystawy i konkursy, Uczniowie regularnie uczęszczają na koncerty umuzykalniające, jeżdżą do kina, teatru itp.

© 2017 NOREW
viociel@wp.pl · +48 94 721 64 26 · Facebook·