NASZA SZKOŁA - AKTUALNOŚCI

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Karlinie ściśle współpracuje z Niepublicznym Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Karlinie i dlatego społeczności obu placówek wspólnie uczestniczą w większości uroczystości, spotkań, imprez, koncertów i wyjazdów.

KLIKNIJ

© 2017 NOREW
viociel@wp.pl · +48 94 721 64 26 · Facebook·