• Prezes - Krzysztof Cielecki
  • Wiceprezes - Stanisława Wiewiórska
  • Sekretarz - Agnieszka Januszewska