Roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia można przeglądać na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl po wpisaniu naszego numeru KRS: 0000169329