„Białogardzianin” - 28 września 2015r.

Wspólnie otwieramy Świat

Wśród nas żyją osoby wielorako niepełnosprawne. Dzięki powstałym placówkom oświatowym mogą one realizować obowiązek szkolny i nauki w szkołach i ośrodkach. Niewiele dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim przebywa na nauczaniu indywidualnym. Prawdziwy problem się zaczyna, gdy te osoby kończą 25 lat i muszą wracać do domu pozostając bez jakiejkolwiek aktywności społecznej. Istniejące warsztaty terapii zajęciowej i środowiskowe domy pomocy społecznej są przeznaczone dla bardziej sprawnych ludzi. Niepełnosprawne wielorako dziecko jest problemem, ale prawdziwy problem zaczyna się, gdy pozostając mentalnie dzieckiem jest, w myśl naszego prawa, osobą dorosłą. Rodzice „dorosłych metrykalnie dzieci” są też nie najmłodsi, tracą siły, potrzebują pomocy w codziennych czynnościach opiekuńczych. Problemem tym od chwili, gdy pierwszy absolwent opuścił Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy, zaczęło zajmować się Stowarzyszenie Integracji Społecznej „DROGA” w Karlinie. Był to główny powód, dla którego Stowarzyszenie zmieniło siedzibę na Karlino znajdując tu możliwość dalszego rozwoju. Po rozmowach z Panem Krzysztofem Bagińskim - Burmistrzem Miasta Białogard, Panem Jackiem Smolińskim - Wójtem Gminy Białogard, Panem Waldemarem Miśko - Burmistrzem Karlina Stowarzyszenie otrzymało delegację do tworzenia takiego miejsca, gdzie odbywać się będą zajęcia dla tej grupy osób. Pan Waldemar Miśko przekazał pomieszczenie na II piętrze KOK, które wyposażone zostało przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej „DROGA”, Panowie – Krzysztof Bagiński i Jacek Smoliński sfinansują płace dla terapeuty i jego pomocy. Pozostałe osoby - koordynator, prowadzący muzykoterapię i warsztaty teatralne podjęły się pracy na zasadzie wolontariatu. Zajęcia będą prowadzone od 1 października do 31 grudnia 2015 r. Obejmą one osoby z gminy Białogard i Miasta Białogard. Poza codziennymi terapiami osoby te uczestniczyć będą w życiu Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno–Wychowawczego w Karlinie i Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Karlinie. Jest to inicjatywa, która zapewne znajdzie swój dalszy ciąg w kolejnych latach, bo co roku któryś wychowanków kończy edukację i tych osób przybywa. Realizacja tego zadania przynosi jeszcze dodatkowe korzyści – pracujące matki nie muszą rezygnować z pracy, stworzone tutaj miejsca pracy zmniejszają odsetek bezrobotnych.

Stowarzyszenie Integracji Społecznej „DROGA” w Karlinie złoży propozycję do budżetu gmin powiatu białogardzkiego o zaplanowanie środków finansowych na tę działalność w roku przyszłym, gdyż podejmując taką decyzję decydenci udowadniają, że można wiele dobra zrobić ponad podziałam.

Stanisława Wiewiórska

„Białogardzianin” - 6 czerwca 2015r.

Turnus pełen niezapomnianych wydarzeń w DPS-ie w Bornem Sulinowie

W dniach 9 maja do 23 maja 2015 r. uczestniczyli w turnusie wychowankowie Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego, uczniowie Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz zaprzyjaźnione z Organizatorem - Stowarzyszeniem Integracji Społecznej „Droga” w Karlinie - osoby. Z pobytu na tym wypoczynku i rehabilitacji skorzystały 53 osoby.

Uczestnicy mieszkali w części hotelowej DPS, ale mieli codzienny kontakt z mieszkańcami Domu. Było to dla wszystkich niezwykłe doświadczenie, które doprowadziło do niezwykłych przyjaźni. W tym też czasie odbywał się plener plastyczny, zakończony przepiękną wystawą prac malarskich w sali, gdzie spożywaliśmy posiłki.

Część rehabilitacji odbywała się w bardzo gościnnym „Revitalu”. Pani Basia – właścicielka zadbała o dobre samopoczucie i gimnastykę na basenie, sali gimnastycznej i fotelach masujących.

Terapia na Sali Doznawania Świata, bierna gimnastyka, masaże, elektroterapia odbywały się na terenie DPS. Prowadzili ją wysoce wyspecjalizowani terapeuci i rehabilitanci. Pani Dyrektor Krystyna Berdyńska i wspaniała opiekunka turnusu Elżbieta Willich dbały o nasze ciała i dusze. Posiłki były smakowite i ładnie podane przez sympatyczne kelnerki. Dyskoteki prowadzone przez Janka porwały do tańca najbardziej opornych. Popołudnie z klaunem było pełne radosnej zabawy. W sobotę organizatorzy zafundowali nam wycieczkę do Szczecinka - rejs tramwajem wodnym na Mysią Wyspę, spacer ulicami Szczecinka z przystankiem na prawdziwie włoskie lody.

Borne Sulinowo to przepiękna miejscowość - pełna zieleni i ciekawych miejsc naznaczonych pobytem Rosjan. Dla wielu to tylko historia, dla starszych niekoniecznie czas dobry. Jednakże przysporzyło to okazji do codziennych wędrówek i odkrywania niezwykłych miejsc - czasem pełnych tajemnic. Uczestnicy turnusu wracali pełni wrażeń i aktywnego wypoczynku. Dziękujemy całej Społeczności Domu Pomocy Społecznej za niezwykłą gościnność i do zobaczenia za rok.

Warto dodać, że oprócz dofinansowania indywidualnego z PFRON, pozyskano też fundusze z „Reklamy Dzieciom TVP”, Fundacji „Espersen” i z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie oraz z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie.


programy_i_projekty/dsc02014m.jpg