Podziękowania za pomoc w roku 2015

Dla Włodarzy Miasta i Gminy Karlino – Pana Waldemara Miśko - burmistrza i Pana Piotra Wosia - zastępcy burmistrza za:

  • pomoc w realizacji projektu „O-Tworzyć Świat”,
  • wspieranie bieżącej działalności Stowarzyszenia i jego placówek.

Dla Włodarzy Miasta Białogard - Pana Krzysztofa Bagińskiego - burmistrza i Pani Małgorzacie Stachowiak – zastępcy burmistrza oraz Panu Jackowi Smolińskiemu - wójtowi Gminy Białogard za dofinansowanie projektu „O-Tworzyć Świat”,

Panu Arkadiuszowi Wojciechowskiemu i jego kierowcom – panu Pawłowi i Arkowi za bezpłatny dowóz uczestniczki projektu „O-Tworzyć Świat”,

Panu Stanisławowi Kępce i wspaniałemu kierowcy Panu Tomkowi za bezpłatne dowożenie uczestników projektu „O-Tworzyć Świat”

Pani Dyrektor Naszych placówek Violetcie Cieleckiej za pomoc w realizacji projektu i umożliwienie uczestnictwa w atrakcyjnym życiu placówek,

Paniom - Violetcie Cieleckiej i Marzenie Wysmyk za pracę wolontariacką przy realizacji projektu

Panom - Tomaszowi Cieleckiemu, Krystianowi Grabińskiemu i Kamilowi Kurpiewskiemu za pracę wolontariacką przy projekcie,

Fundacji „Reklama dzieciom TVP” - za projekt turnus rehabilitacyjny,

Pani Iwonie Czerniec – dyrektorowi biura Związku Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie za umożliwienie wychowankom i uczniom placówek Stowarzyszenia i ich rodzinom spędzenia sympatycznych chwil w Lipiu,

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej za pośrednictwem Parafii Rzymsko-Katolickiej w Karlinie i innych parafii powiatu białogardzkiego za dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

Niezwykłym Wspólnotom z Konina i Białogardu za prezenty i niecodzienną obecność.