Rok 2016

 1. Przez cały rok prowadzenie dwóch placówek oświatowych:
  • Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy w Karlinie,
  • Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Karlinie.
 2. Prowadzenie projektów:
  • Projekt „O-Tworzyć Świat” dofinansowany przez Burmistrza Miasta Białogard i Burmistrza Miasta i Gminy Karlino. Przez cały rok objęto opieką naszych absolwentów. Zapewniono im zajęcia rewalidacyjne, udział w rytmice z muzyką i warsztacie teatralnym. Poza tym uczestnicy mieli możliwość wyjeżdżać ze swoimi młodszymi kolegami do teatru, na koncerty i kina,
  • Dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie – dofinansowany z PFRON, Fundację ENERGA, Fundację ESPERSEN, MOPS Karlino oraz ze środków finansowych naszego Stowarzyszenia (1%).
 3. Otrzymanie nagrody „Karlińska Wieża Sukcesu 2015” w kategorii Działacz Społeczny.
 4. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
 5. Tygodniowy wypoczynek letni z wycieczkami nad morze.
 6. W październiku tradycyjne spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej – wystawienie przez pracowników parodii bajki „Czerwony Kapturek”.
 7. Jubileusz 10 lecia Ośrodka.

Rok 2015

 1. Przez cały rok prowadzenie dwóch placówek oświatowych:
  • Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie,
  • Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Karlinie.
 2. Prowadzenie projektów:
  • Projekt „O-Tworzyć Świat” dofinansowany przez Burmistrza Miasta Białogard i Wójta Gminy Białogard oraz Burmistrza Miasta i Gminy Karlino. Przez 3 miesiące objęto opieką naszych absolwentów. Zapewniono im rehabilitację, terapię logopedyczną, udział w rytmice z muzyką i warsztacie teatralnym. Poza tym uczestnicy mieli możliwość wyjeżdżać ze swoimi młodszymi kolegami do teatru, na koncerty i kina,
  • Dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie – dofinansowany z PFRON, Reklamę Dzieciom TVP, Fundację ESPERSEN, indywidualnie z CARITAS Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej i Caritas białogardzkich oddziałów parafialnych oraz ze środków finansowych naszego Stowarzyszenia (1%). W czasie turnusu wyjazd Szczecinka i rejs po miejscowym jeziorze,
 3. Otrzymanie nagrody „Karlińska Wieża Sukcesu 2015” w kategorii Działacz Społeczny.
 4. Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Petrico – Parku w Krzywopłotach.
 5. Trzydniowy pobyt w Ośrodku Ekologicznym w Lipiu (początek wakacji) z wycieczką do Ogrodów w Dobrzycy i na basen do Świdwina sfinansowany przez Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.
 6. W październiku tradycyjne spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej (uroczysty obiad w „Petrico-Parku” w Krzywopłotach) - członkowie Stowarzyszenia, burmistrzowie Karlina, pracownicy Ośrodka i Szkoły, wychowankowie i uczniowie obu placówek oraz uczestnicy projektu „O-Tworzyć Świat” wraz z rodzicami
 7. Udział „Teatru na kółkach” ze spektaklem „To nie jest Ptak” w Przeglądzie Teatralnym w Wejherowie i otrzymanie wyróżnienia
 8. Uroczyste podsumowanie projektu „O-Tworzyć Świat” połączone z rocznicami działalności Ośrodka i Szkoły z udziałem sponsorów samorządowych


Rok 2014

Przeniesienie całej działalności z Kowalek – gmina Tychowo do Karlina - Miasto i Gmina Karlino

 1. Przez cały rok prowadzenie dwóch placówek oświatowych:
  • Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach, a od września 2014 na terenie Karlina,
  • Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Karlinie.
 2. Prowadzenie projektów:
  • Projekt „O-Tworzyć Świat” dofinansowany przez PFRON za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego. Przez 3 miesiące objęto opieką naszych absolwentów. Zapewniono im rehabilitację, terapię logopedyczną, udział w rytmice z muzyką i warsztacie teatralnym. Poza tym uczestnicy mieli możliwość wyjeżdżać ze swoimi młodszymi kolegami do teatru, na koncerty i kina,
  • Dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym PAŁAC w Przełazach k. Świebodzina – dofinansowany z PFRON, Fundację ENERGA, Fundację ESPERSEN, indywidualnie z CARITAS Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej i Caritas białogardzkich oddziałów parafialnych oraz ze środków finansowych naszego Stowarzyszenia (1%). W czasie turnusu wyjazd do Zielonej Góry,
  • Weekendowy pobyt w Pałacu w Przełazach - dofinansowanie z PFRON (Starostwo Powiatowe w Białogardzie).
 3. Dwudniowy pobyt w Ośrodku Ekologicznym w Lipiu (początek wakacji) z wycieczką do „Parku Owadów Gigantów” sfinansowany przez Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.
 4. W październiku tradycyjne spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej (uroczysty obiad w Restauracji „Na Skarpie” w Karlinie) - członkowie Stowarzyszenia, burmistrzowie Karlina, pracownicy Ośrodka i Szkoły, wychowankowie i uczniowie obu placówek oraz uczestnicy projektu „O-Tworzyć Świat” wraz z rodzicami.
 5. Uroczyste podsumowanie projektu „O-Tworzyć Świat” połączone z rocznicami działalności Ośrodka i Szkoły z udziałem p. Anny Mieczkowskiej, władz samorządowych, przedstawicieli szkół i przedszkoli oraz zaprzyjaźnionych placówek. Była to okazja do przedstawienia dorobku artystycznego placówek, ale też zaakcentowania jak ważnym problemem zajął się ten projekt – jest to zaczyn do podjęcia systemowego działania wspierania dorosłych osób wieloraką niepełnosprawnością, które po ukończeniu 25 roku życia są pozbawione wsparcia placówkowego


Rok 2013

 1. Przez cały rok prowadzenie dwóch placówek oświatowych, które uzupełniają system oświaty w powiecie białogardzkim:
  • Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach, a od września 2013 także na terenie Karlina,
  • o Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Kowalkach z siedzibą w Karlinie.
 2. Prowadzenie projektów:
  • Dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny w Ośrodku Rehabilitacyjno–Wypoczynkowym PAŁAC w Przełazach k. Świebodzina – dofinansowany z programu TVP REKLAMA DZIECIOM, z PFRON, Fundację ENERGA oraz indywidualnie z CARITAS Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej i Caritas białogardzkich oddziałów parafialnych. W czasie turnusu wyjazd do Berlina, zwiedzanie miasta oraz przejażdżka statkiem spacerowym po Szprewie,
  • Ośrodek Porad i Wsparcia dla Rodziców - Urząd Miasta Białogard,
  • Impreza "Piknik Rodzinny" - dofinansowanie z PFRON (Starostwo Powiatowe w Białogardzie),
  • Weekendowy pobyt w Pałacu w Przełazach - dofinansowanie z PFRON (Starostwo Powiatowe w Białogardzie).
 3. W październiku spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej (uroczysty obiad w Petrico - Parku w Krzywopłotach) - członkowie Stowarzyszenia, burmistrzowie Karlina i Tychowa, pracownicy Ośrodka i Szkoły oraz wychowankowie i uczniowie obu placówek.

Ważnym wydarzeniem było nawiązanie współpracy z samorządem Miasta i Gminy Karlino. Efektem tej współpracy jest otrzymanie w użyczenie na czas nieokreślony budynku po dawnym KOK-u, użyczenie pomieszczeń na II piętrze w dawnym liceum oraz wynajęcie budynku na ulicy Koszalińskiej 96a.

Rok 2013 to jubileusz 10 lecia Stowarzyszenia. Uroczystość jubileuszową połączono z 7 rocznicą działalności Ośrodka i 5-leciem Szkoły, która odbyła się w Karlińskim Ośrodku Kultury w Karlinie. Migawki z tego wydarzenia znajdują się tutaj.


Rok 2012

 1. Przez cały rok prowadzenie dwóch placówek oświatowych, które uzupełniają system oświaty w powiecie białogardzkim:
  • Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach,
  • Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Kowalkach.
 2. Prowadzenie projektów:
  • Duży projekt z Fundacji PZU w Warszawie pt. „Nadzieja wbrew nadziei”, dofinansowany   przez Starostwo Powiatowe ze środków PFRON
  • Dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny w Ośrodku Rehabilitacyjno–Wypoczynkowym DOBRY BRAT w Osieku k. Skórcza - dofinansowany z PFRON, Fundację BRE_BANK. W czasie turnusu udział w Zaczarowanym Dniu Dziecka organizowanym przez Ośrodek oraz w wycieczce do Miasteczka Kowbojskiego w Grudziądzu.
  • Ośrodek Porad i Wsparcia dla Rodziców - Urząd Miasta Białogard,
  • Impreza "Piknik Rodzinny" - dofinansowanie z PFRON (PCPR Białogard).
  • Weekendowy pobyt w DOBRYM BRACIE - dofinansowanie z PFRON (Starostwo Powiatowe w Białogardzie),
 3. W październiku spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej (uroczysty obiad w restauracji „Jutrzenka” w Tychowie) - członkowie Stowarzyszenia, pracownicy Ośrodka i Szkoły oraz wychowankowie i uczniowie obu placówek
 4. Piknik na zakończenie wakacji w Ośrodku Wypoczynkowym „Petrico – Park”.

18 grudnia 2012 r. w czasie podsumowania projektu „Nadzieja wbrew nadziei” z Fundacji PZU i dofinansowania ze środków PFRON będących   w dyspozycji Starostwa w Białogardzie oraz VI rocznicy działalności Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kowalkach Pan Prezes Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Droga” w Kowalkach podziękował w/w grantodawcom.


Rok 2011

 1. Przez cały rok prowadzenie dwóch placówek oświatowych, które uzupełniają system oświaty w powiecie białogardzkim:
  • Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy,
  • Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
 2. Prowadzenie projektów:
  • Dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny w Ośrodku Rehabilitacyjno–Wypoczynkowym DOBRY BRAT w Osieku k. Skórcza - dofinansowany z PFRON, FIO, Fundację BRE_BANK, Fundację ENERGA. W czasie turnusu udział w Dniu Dziecka organizowany przez Ośrodek oraz w wycieczce do ZOO w Gdańsku-Oliwie.
  • "Radosna terapia" - projekt dofinansowany przez Bank Dziecięcych Uśmiechów (BZ WBK),
  • Ośrodek Porad i Wsparcia dla Rodziców - Urząd Miasta Białogard,
  • Impreza "Piknik Rodzinny" - dofinansowanie z PFRON (PCPR Białogard).
  • Weekendowy pobyt w DOBRYM BRACIE - dofinansowanie z PFRON (PCPR Białogard)
 3. Trzytygodniowy wypoczynek na bazie Ośrodka w Kowalkach - dowóz sfinansowany z FIO, Urzędu Gminy Białogard, Urzędu Miasta Białogard i Miasta i Gminy Karlino.
 4. Tygodniowy wypoczynek w Licheniu - finansowany w całości przez FIO.
 5. Współorganizacja spotkania z okazji piątej rocznicy istnienia Ośrodka
 6. W październiku spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej (uroczysty obiad w restauracji „Jutrzenka” w Tychowie) - członkowie Stowarzyszenia, pracownicy Ośrodka i Szkoły oraz wychowankowie i uczniowie obu placówek


Rok 2010

 1. Przez cały rok prowadzenie dwóch placówek oświatowych, które uzupełniają system oświaty w powiecie białogardzkim:
  • Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy,
  • Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
 2. Prowadzenie projektów:
  • turnus rehabilitacyjny w Sarbinowie – dofinansowany z PFRON,
  • "Radosna terapia" - projekt z PFRON (dawny Partner),
  • Ośrodek Porad i Wsparcia dla Rodziców - Urząd Miasta Białogard,
  • Impreza "Piknik Rodzinny" - dofinansowanie z PFRON.
 3. Trzytygodniowy wypoczynek na bazie Ośrodka w Kowalkach - dowóz sfinansowany z Urzędu Gminy Białogard, Urzędu Miasta Białogard i dofinansowanie z Fundacji ENERGA.
 4. Współorganizacja spotkania z okazji czwartej rocznicy istnienia Ośrodka.


Rok 2009

 1. Przez cały rok prowadzenie dwóch placówek oświatowych:
  • Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy,
  • Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy- od 1 stycznia finansowana z dotacji budżetu państwa,
 2. Walne Zebranie Stowarzyszenia sprawozdawczo – wyborcze:
  Skład Zarządu pozostał bez zmian i tak:
  Prezes – Krzysztof Cielecki,
  Wiceprezes- Stanisława Wiewiórska
  Skarbnik – Agnieszka Januszewska.

  Skład Komisji Rewizyjnej:
  Przewodniczący – Janina Bryła
  Członek- Marzena Łukaszewska
  Członek – Barbara Przybysz

Prowadziliśmy i prowadzimy Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w ramach, którego obok codziennej działalności zorganizowaliśmy turnus rehabilitacyjny nad morzem w Sarbinowie i czterotygodniowy wypoczynek letni w postaci półkolonii. Kontynuujemy nawiązaną współpracę ze Wspólnotą AA., której członkowie odwiedzili nas przed świętami Bożego Narodzenia przywożąc naszym wychowankom upominki.

W ubiegłym roku w ośrodku realizowało obowiązek szkolny 31 wychowanków. Pracę w tym ośrodku ocenia się wysoko. Był to rok w tej placówce obfitujący w ciekawe wydarzenia, a co najważniejsze był rokiem bezpiecznym.

Gminy powiatu Białogardzkiego wywiązywały się z obowiązku dowozu dzieci do ośrodka. Rozwiązano problem finansowania dowozu wychowanka z gminy Karlino na trasie Ubysławice-Białogard.
Prowadziliśmy też Niepubliczną Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy. Jest to kolejna placówka, która uzupełnia lukę w systemie oświaty na terenie naszego powiatu. W roku 2009 do tej szkoły uczęszczało 6 uczniów.
Poza tym prowadziliśmy tylko jeden projekt:
Projekt z PFRON – Białogard – projekt „Kowalki kuźnią integracji”. W ramach tego projektu prowadzone były pracownie. Nasz „Teatr na kółkach” mógł pojechać na kilka festiwali i wziąć udział w tygodniowych warsztatach teatralnych w Koszalinie.
W lutym Stowarzyszenie wspierane przez rodziców zorganizowało zabawę charytatywną, z której dochód przeznaczono na dopłatę do turnusu rehabilitacyjnego.


Rok 2008

 1. Przez cały rok prowadzenie placówki oświatowej: Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy.
 2. Utworzenie Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy- rozpoczęcie działalności 1 września- nauczyciel- wychowawca finansowany, decyzją Walnego Zebrania Stowarzyszenia, do dnia 31 grudnia z pieniędzy Stowarzyszenia, dyrektor i pozostali pracownicy pracują do tego czasu na umowie wolontariackiej.
 3. Poza tym prowadziliśmy następujące projekty:
  1. Projekt z PFRON – Białogard - impreza integracyjna oraz wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny - projekt prowadzony pod egidą ośrodka i dofinansowany z Fundacji Polsat.
  2. Projekt z programu PFRON „Partner” - „Nadzieja wbrew nadziei”- dzięki temu projektowi nasi wychowankowie mieli bezpłatny dojazd do teatru i inne wyjazdy.
   Działał teatr „Na kółkach”, który wziął udział w Międzynarodowym Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Elblągu.
   Zorganizowaliśmy dwa festyny dla społeczności gminy Tychowo.
   Również ten projekt pomógł w zaopatrzeniu naszych wychowanków w buty, wózki, itp.
  3. We wrześniu przeprowadzona została kontrola prawidłowości prowadzonego projektu z FIO - rok 2007 przez rewidenta Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Sposób prowadzenia i rozliczenia projektu oceniono wysoko.
 4. Poza tym prowadziliśmy mniejsze projekty:
  1. Projekt z PFRON – Białogard - impreza integracyjna oraz wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny - projekt prowadzony pod egidą ośrodka i dofinansowany z Fundacji Polsat.


Rok 2007

 Styczeń

 • 2 stycznia pierwsze zajęcia w Niepublicznym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczym. Rozpoczyna się codzienna tak bardzo przez rodziców dzieci niepełnosprawnych oczekiwana praca edukacyjno-terapeutyczna z wychowankami
 • zabawa dla dzieci z paczkami i wizytą „Czarodzieja”
 • otrzymanie grantu z Danona na wyposażenie kuchni w ośrodku
 • kontynuacja projektu z FIO - Wieś pełna barwy...
 • rozliczenie projektów z FIO-2006, Partner – PFRON

 Luty

 • bezalkoholowy bal karnawałowy w ramach łączenia pokoleń w Kowalkach
 • bal charytatywny zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem „Serce” ( zakup termosów do przywożenia obiadów)
 • wręczenie czeku z Banku Dziecięcych Uśmiechów na dożywianie dzieci z NOREW-u przez dyrektora 1/O BZWBK w Białogardzie - p.Irenę Król
 • pierwsze ferie zimowe w NOREW-ie

 Marzec

 • poświęcenie ośrodka przez ks.biskupa Pawła Cieślika
 • wyjazd członków pracowni integracyjnych do teatru na spektakl „Kompot” do Koszalina
 • wyjazd wychowanków i członków pracowni na spektakl do Teatru Dialog w    Koszalinie na zaproszenie Teatru na Bosaka z Liceum w Koszalinie

 Kwiecień

 • konkurs palm dla całej społeczności Kowalek i okolic
 • podpisanie umowy z PFRON-em na realizację projektu „Wieś pełna...”
 • wyjazd na spektakl Misterium 2007 do kina Kryterium w Koszalinie (spektakl dyplomowy p. Marzeny Wysmyk)
 • wykonywanie kartek świątecznych i innych ozdób świątecznych przez pracownię łączenia pokoleń wspólnie z pracownią plastyczną
 • spotkanie przedświąteczne pracowni i społeczności ośrodka
 • podpisanie umowy na imprezę integracyjną z PFRON-PCPR w Białogardzie

 Maj

 • piknik św. Floriana, koncert piosenek zorganizowany przez pracownię muzyczną, wystawienie Czerwonego Kaptura przez pracownię teatralną, stoiska ze smakołykami przygotowane przez pracownię łączenia pokoleń - główny organizator pracownia łączenia pokoleń i strażacy
 • weekendowe spotkanie integracyjne w Sarbinowie z udziałem członków naszego Stowarzyszenia i Stowarzyszenia Amicus oraz wychowanków NOREW-u i ich rodzin

 Czerwiec

 • wyjazd do miasteczka indiańskiego w Zieleniewie
 • wycieczka do Kołobrzegu - rejs statkiem po morzu
 • I Komunia św. Naszych wychowanków - Żanetki i Jacka
 • zakończenie roku szkolnego z udziałem członków pracowni - wystawienie spektaklu „Łąka” oraz wspólna zabawa i konkursy

 Lipiec

 • remont budynku w Kowalkach

 Sierpień

 • cd. remontu
 • wyjazdy na basen (w każdą sobotę)
 • weekendowy pobyt w Częstochowie
 • podpisanie umowy na realizację projektu w ramach programu „Edukacja”

 Wrzesień

 • uroczyste otwarcie nowego roku szkolnego w NOREW-ie z przyjęciem nowych wychowanków
 • piknik z okazji pożegnania lata – organizator pracownia łączenia pokoleń wraz ze strażą pożarną
 • wyjazd na spektakl do Teatru w Słupsku „Przygody Sindbada Żeglarza”
 • wizyta u cyrkowców w Cyrku Korona - w Białogardzie

 Październik

 • wyjazd starszych uczestników pracowni na spektakl wieczorny - Piosenki Agnieszki Osieckiej
 • udział w imprezie w Osiekach na zaproszenie NOREW-u z Koszalina
 • Dzień Nauczyciela połączony z kolacją w restauracji TOSCANA w Białogardzie

 Listopad

 • konkurs piosenki Cecyliada
 • wyjazd na spektakl do Koszalina pt.”Śpiąca królewna”
 • Andrzejkowe spotkanie wielopokoleniowe z udziałem Teatru „MARKO” - kukiełkowe przedstawienie...

 Grudzień

 • Mikołajkowe prezenty dla wszystkich od wszystkich
 • I rocznica NOREW-u z udziałem naszych sponsorów - przedstawicieli PFRON-u i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a potem spotkanie przy wspólnym stole... (była to okazja do pokazania dorobku naszych pracowni i osiągnięć dzięki prowadzonym projektom)


Rok 2006

 Styczeń

 • Decyzja KRS-u (na nasz wniosek) o zmianie nazwy Stowarzyszenia. Odtąd nazwa Stowarzyszenia brzmi STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „DROGA”.
 • Podjęcie uchwały Rady Gminy Tychowo o przekazaniu w użyczenie na 10 lat budynku po szkole podstawowej w Kowalkach

 Luty

 • bal karnawałowy połączony z Walentynami

 Kwiecień

 • podpisanie umowy z PFRON-em- program „Partner” na realizację  projektu „Świetlica zdarzeń i wydarzeń”
 • podpisanie umowy z Urzędem Miasta na dofinansowanie projektu „Świetlica zdarzeń i wydarzeń”- dowozy uczestników
 • spotkanie przedwielkanocne połączone z premierą spektaklu „Sumienia mówią-oto  człowiek” zamykające projekt finansowany z Fundacji PZU
 • udział w koncercie ewangelizacyjnym w Białogardzie

 Maj

 • wyjazd na weekendowy wypoczynek do Unieścia zorganizowany przez Stowarzyszenie „AMIKUS’ z Tychowa- a finansowany z PFRON-u
 • podpisanie umowy użyczenia na 10 lat budynku po byłej szkole podstawowej w Kowalkach
 • udział w spotkaniu z okazji Dnia Dziecka w Klempinie zorganizowanym przez Panią Dorotę Oszkiel
 • wygranie grantu z konkursu Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty na projekt „KOWALKI – KUŹNIA TALENTÓW”

 Czerwiec

 • podpisanie umowy z Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty na realizację projektu ‘”Kowalki-kuźnia talentów”- rozpoczęcie realizacji projektu
 • wydanie pierwszego numeru gazetki przez pracownię dziennikarską pod nazwą „NA-DZIEJNIK  KOWALEK”
 • Walne zebranie członków- ponowne deklaracje członkostwa w Stowarzyszeniu, zmiany w statucie, zmiany we władzach Stowarzyszenia
 • złożenie dokumentów do Starostwa Powiatowego celem zarejestrowania Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno –Edukacyjno –Wychowawczego w Kowalkach
 • spotkanie pn. „Jesteśmy w drodze” w Petrico – Parku z udziałem dzieci i ich rodzin z gmin powiatu białogardzkiego: tutaj dziękowaliśmy:
  • Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie za granty w ramach programu PARTNER 2005 i 2006
  • Fundacji PZU - za grant realizowany na przełomie 2005/2006
  • Urzędowi Miasta Białogard - za coroczne dofinansowania do realizowanych projektów
  • Zachodniopomorskiemu Kuratorium Oświaty - za grant na realizację projektu „Kowalki - kuźnia talentów”
  • Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Białogardzie – za granty na realizację imprez integracyjnych w roku 2005 i 2006 (to spotkanie mogło się odbyć dzięki temu projektowi) oraz na sprzęt rehabilitacyjny
  • Fundacji „POLSAT”- za dopłatę do sprzętu rehabilitacyjnego
  • Radzie Gminy i Wójtowi Gminy Tychowo – za użyczenie nam budynku po szkole podstawowej w Kowalkach
  • Sołtysowi Sołectwa Kowalki – za bezinteresowną opiekę nad budynkiem
  • Panu Dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie – za bezpłatne wynajęcie nam sali na próby i pomieszczenia na magazynek
  • Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy Karlino - za częste nieodpłatne wynajmowanie nam autobusów

 Lipiec

 • wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Starostwa Powiatowego w Białogardzie, naszej placówki o nazwie Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (Nr 38)

 Sierpień

 • rozpoczęcie realizacji projektu „Wieś pełna barwy ,dźwięku ,ruchu i tradycji wielopokoleniowej” z otrzymanego grantu na lata 2006/2007 z FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH
 • spotkanie integracyjne w Petrico–Parku pn. „Pożegnanie lata” dla uczestników projektu sfinansowane z FIO
 • spotkanie pod hasłem „Moje marzenia” na „ranczo” u Pana Sołtysa Kowalek

 Wrzesień

 • rusza remont budynku po szkole podstawowej w Kowalkach
 • trwa nabór do ośrodka
 • gmina postanawia sfinansować piece do ośrodka
 • projekt budowlany sfinansowany przez Urząd Gminy w Tychowie

 Październik

 • wyjazd grupy 55 osób na pielgrzymko-wycieczkę do Lichenia (uczestnicy projektów)
 • rozliczenie I transzy z Programu Partner- PFRON –projekt „Świetlica zdarzeń i wydarzeń.....”
 • wysłanie dwóch projektów do sponsorów
 • otrzymanie okien od anonimowego sponsora do ośrodka - wstawianie okien

 Listopad

 • trwa nabór do powstałego ośrodka
 • Prezes z ludźmi dobrej woli przeprowadza remont w pomieszczeniach budynku (przebudowa jednej łazienki, remont podłóg w dwóch pomieszczeniach, malowanie)
 • wymiana pieców w kotłowni-koszt pieców sfinansowany przez Prezydenta RP i Urząd Gminy Tychowo
 • w pracowniach trwają przygotowania do otwarcia ośrodka
 • Andrzejki w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie – spektakl „KOMPOT” - wyjazd grupy z Pracowni „Łączenia pokoleń” i starszej młodzieży z innych pracowni
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON i Fundacji POLSAT

 Grudzień

 • Mikołajki w Teatrze w Słupsku - spektakl „Kot w butach” - po spektaklu poczęstunek w  Mc’Donaldzie
 • wre praca remontowa - prezes gromadzi wokół siebie ludzi, którzy darują Stowarzyszeniu swoje umiejętności i swój czas. Dziękujemy im za to!!!!!!
 • uroczyste otwarcie ośrodka i przyjęcie pierwszych uczniów - 16 osób, ( pracownia teatralna z muzyczną wystawia „Jasełka podwórkowe”, plastyczna kartki świąteczne, rekreacyjna - promocja, „Łączenia pokoleń” - stroiki i inne ozdoby świąteczne oraz przygotowanie całego poczęstunku
 • spotkanie przedświąteczne z paczkami dla dzieci
 • Sylwester w gronie uczestników pracowni działających pod naszą egidą


Rok 2005

 Styczeń

 • Podpisanie umowy z PFRON-em na realizację zadań - Integracyjna Pracownia Teatralna, Warsztaty Teatralne i Festiwal w Łodzi.

 Marzec

 • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Władze stowarzyszenia poza skarbnikiem pozostają bez zmian. Zmienia się komisja rewizyjna. Złożono sprawozdanie finansowe do właściwego ministerstwa, a sprawozdanie merytoryczne ogłoszono na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 Kwiecień

 • Rozpoczyna się realizacja działań w programie PARTNER

 Maj

 • Warsztaty teatralne z zakresu tańca butoh prowadzone przez aktorkę Sylwię Hanff
 • Udział w XXVI Festiwalu Teatrów „DZIATWA” w Łodzi

 Czerwiec

 • Rozmowy z Wójtem Gminy Tychowo na temat przekazania budynku po byłej szkole podstawowej w Kowalkach. Wizyta naszych członków w tej miejscowości i podjęcie decyzji.

 Lipiec

 • Warsztaty teatralne w Krzykaczu - klowning i taniec z flagami

 Wrzesień

 • Przeniesienie działalności  Integracyjnej Pracowni Teatralnej do Kowalek.

 Październik

 • Walne zebranie członków Stowarzyszenia i podjęcie uchwały o zmianie nazwy stowarzyszenia i rozszerzenia działalności na inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
 • Otrzymanie grantu z Fundacji PZU. Rozpoczęcie realizacji projektu „Świetlica zdarzeń i wydarzeń” wyjazdem na spektakl „Tryptyk emocji” do Katedry w Koszalinie

 Grudzień

 • Wystawienie „Jasełek” dla społeczności Gminy Tychowo z udziałem zaproszonych gości, a potem spotkanie przy wigilijnym stole z rozdaniem paczek zakupionych z projektu „Świąteczna pomoc” Urzędu Marszałkowskiego województwa Zachodniopomorskiego. Imprezą towarzyszącą była wystawa znaków firmowych naszych sponsorów wykonanych przez uczestników pracowni plastycznej. Wyjazd członków „Świetlicy zdarzeń i wydarzeń” do Teatru Bałtyckiego w Koszalinie na spektakl  „Wszystko jest miłością”.


Rok 2004

 Styczeń

 • Spotkanie noworoczne członków Stowarzyszenia i ich dzieci. Powstaje (na bazie Teatru „EM”) Integracyjna  Pracownia Teatralna skupiająca dzieci i młodzież ze szkół białogardzkich. Rozpoczyna swoją działalność pod skrzydłami Stowarzyszenia.

Styczeń – czerwiec

 • warsztaty teatralne (1 raz w miesiącu ) w Petrico–Parku – projekt realizowany z programu „Kolorowa Akademia” Fundacji im. Stefana Batorego. Projekt zakończony pokazem fragmentów dotąd zrealizowanych sztuk z udziałem rodziców, członków Stowarzyszenia i przyjaciół.

 Marzec

 • Prezesem Stowarzyszenia zostaje Krzysztof Cielecki, a Stanisława Wiewiórska – wiceprezesem.

 Lipiec

 • Letnie warsztaty teatralne w Petrico–Parku – prowadzący – aktorzy z teatru „Winda” w Gdańsku.
 • Letnia Szkółka Tenisa Stołowego - projekt finansowany z MENiS-u.

 Wrzesień

 • Stowarzyszenie przenosi swoją działalność do prywatnego mieszkania. Próby Integracyjnej Pracowni Teatralnej odbywają się w gościnnych progach Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie. Nastają trudne czasy dla stowarzyszenia i próba na jego trwałość. Jednakże Integracyjna Pracownia Teatralna działa dalej i wystawia swoje sztuki (wszystkie działania tej pracowni umieszczone są na stronie internetowej w zakładce – kalendarium).

 Październik

 • Stowarzyszenie otrzymuje status organizacji pożytku publicznego.

 Grudzień

 • Podpisanie wstępnego porozumienia z PFRON-em - program „PARTNER”.


Rok 2003

 Czerwiec

 • zebranie komitetu założycielskiego podjęcie decyzji o utworzeniu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych; Dojrzałość, Rozwój, Odwaga, Godność, Akceptacja - DROGA

 Sierpień

 • (1.08.) zarejestrowanie Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Siedziba  Stowarzyszenia - Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Białogardzie. Prezesem zostaje Stanisława Wiewiórska

 Wrzesień

 • udział w Ogólnopolskiej Gali „Moje małe miejsce na ziemi” w ramach Europejskiego Roku Osób  Niepełnosprawnych (udany debiut w środowisku).

 Październik

 • „Jesienne biesiadowanie” w luksusowym kompleksie wypoczynkowo-rekreacyjnym w Petrico–Parku dla rodzin dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

 Grudzień

 • „Mikołajkowe prezenty” – impreza dla mieszkańców Białogardu - dary Mikołajkowe ze sceny w postaci występów dzieci i młodzieży.