Dokumenty

Dzieci i młodzież przyjmowane są do Ośrodka na podstawie:

Ponadto, rodzice składają do szkoły obwodowej dziecka:

Rodzice ubiegający się o objęcie ich dziecka dowozem wraz z opiekunem składają w gminie:

© 2017 NOREW
viociel@wp.pl · +48 94 721 64 26 · Facebook·