O NAS

NIEPUBLICZNA SZKOŁA
PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
w Karlinie

jest trzyletnią szkołą ponadgimnazjalną dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, lub znacznym oraz dla mlodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, przygotowującą uczniów do dojrzałego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez:

  • kontynuację procesu edukacyjno-terapeutycznego po ukończeniu gimnazjum,
  • wspomaganie autonomii uczniów,
  • umożliwianie utrwalania zdobytych i nabywania nowych umiejętności z zakresu funkcjonowania osobistego i społecznego,
  • realizowanie działań w kierunku aktywności zawodowej samodzielnej lub wspomaganej,
  • prowadzenie zajęć przysposobienia do pracy w różnych zakładach pracy.


PLACÓWKA CZYNNA JEST W DNI ROBOCZE W GODZ. 7.30 – 16.30PLACÓWKA JEST BEZPŁATNA


 

KONTAKT:

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

ul. Koszalińska 96A, 78-230 Karlino
tel 94 721 64 26
kom. 512 471 721
e-mail: viociel@wp.pl

 
© 2015 NOREW