NASZA SZKOŁA - DOKUMENTY


Młodzież przyjmowana jest do Szkoły na podstawie:


  • podania o przyjęcie do Szkoły,

  • orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,

  • świadectwa ukończenia gimnazjum.


Rodzice ubiegający się o objęcie ich dziecka dowozem wraz z opiekunem składają w gminie:


  • wniosek o objęcie dziecka dowozem do Szkoły wraz z opiekunem.
 
© 2015 NOREW