NASZA SZKOŁA - AKTUALNOŚCI

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Karlinie ściśle współpracuje z Niepublicznym Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Karlinie i dlatego społeczności obu placówek wspólnie uczestniczą w większości uroczystości, spotkań, imprez, koncertów i wyjazdów.

KLIKNIJ


 
© 2015 NOREW