STOWARZYSZENIE - SPRAWOZDANIA

Sprawozdania roczne

Roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia można przeglądać na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl po wpisaniu naszego numeru KRS: 0000169329

 

1%

opp

Stowarzyszenie Integracji Społecznej "DROGA"
Nr KRS:  0000169329


program do pit - darmowy
 
© 2015 NOREW