NOREW - PODZIĘKOWANIA

NIEPUBLICZY OŚRODEK
REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY W KARLINIE
SERDECZNIE DZIĘKUJE ZA OKAZANĄ POMOC I WSPARCIE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:


 • PANI ANNIE MARCINIAK - DYREKTOR GENERALNY ABOVE MEBLE SP ZOO za ufundowanie pomocy dydaktycznych.
 • PAŃSTWU RENACIE I JACKOWI SKRZYDLIŃSKIM - OGRODNICTWO ŁĘCZNO - za ufundowanie kwiatków.
 • PANI DANUCIE JAKOWICZ Z PODWILCZA za ufundowanie dań wigilijnych.
 • PANI KATARZYNIE STYPULE NADLEŚNICTWO BIAŁOGARD za współpracę na rzecz wychowanków i Ośrodka i Szkoły
 • PRACOWNIKOM POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ ORSZ PRACOWNIKAM SŁUŻBAY LEŚNEJ za przeprowadzenie pogadanki "Bezpieczeństwo " dla wychowanków Ośrodka i uczniów Szkoły.
 • Panu Markowi Szewczykowi, RANCZO W DOLINIE w Sarbinowie za nieodpłatne przeprowadzenie hipoterapii dla wychowanków i uczniów
 • PANI DOROCIE STAWICKIEJ STOWARZYSZENIE " LIDERKA" W STANOMINIE za ufundowanie sprzętu gospodarstwa domowego dla wychowanków i uczniów.

NIEPUBLICZY OŚRODEK
REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY W KARLINIE
SERDECZNIE DZIĘKUJE ZA OKAZANĄ POMOC I WSPARCIE
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:


 • NADLEŚNICTWU BIAŁOGARD za ufundowanie choinek świątecznych
 • PANU BOGUSŁAWOWI GÓRALCZYKOWI, BISTRO CAFE PUB CITY w Karlinie za ufundowanie upominków mikołajkowych dla wychowanków Ośrodka i uczniów Szkoły
 • PANU KAROLOWI DŻURKO za ufundowanie pomocy dydaktycznych
 • PRACOWNIKOM POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ za przeprowadzenie pogadanki "Bezpieczeństwo na drodze" dla wychowanków Ośrodka i uczniów Szkoły w dniu 16.09.2017r
 • PANI KATARZYNIE STYPULE NADLEŚNICTWO BIAŁOGARD za współpracę na rzecz wychowanków i uczniów ośrodka i szkołyNIEPUBLICZY OŚRODEK
REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY W KARLINIE
SERDECZNIE DZIĘKUJE ZA OKAZANĄ POMOC I WSPARCIE
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:


 • Panu Jackowi Derewiczowi za pomoc w wykonaniu remontu w Ośrodku.
 • Panu Markowi Szewczykowi, RANCZO W DOLINIE w Sarbinowie za nieodpłatne przeprowadzenie hipoterapii dla wychowanków i uczniów
 • Pani Karolinie i Rafałowi Kwiatkowskim za zorganizowanie w dniu 15. 09.2016r spotkania na terenie ogrodu działkowego dla wychowanków Ośrodka i uczniów Szkoły
 • Pani Agnieszce Kwiatkowskiej, Sklep Wielobranżowy „AK” w Podwilczu za ufundowanie kiełbasek i słodyczy na spotkanie w dniu 15.09.2016r. dla wychowanków Ośrodka i uczniów Szkoły
 • Panu Markowi Szewczykowi, RANCZO W DOLINIE w Sarbinowie za nieodpłatne umożliwienie wychowankom Ośrodka i uczniom Szkoły oraz ich rodzinom, spędzenia sympatycznych chwil w domkach letniskowych w dniach 23-25.09.2016rNIEPUBLICZY OŚRODEK
REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY W KARLINIE
SERDECZNIE DZIĘKUJE ZA OKAZANĄ POMOC I WSPARCIE
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016:


 • PANU TOMASZOWI KŁYSOWI – NADLEŚNICTWO BIAŁOGARD za przeprowadzenie pogadanki „Las zimą” dla wychowanków i uczniów w dniu 20 stycznia 2016 r.
 • PANU BOGUSŁAWOWI GÓRALCZYKOWI – BISTRO CAFE PUB „CITY” W KARLINIE za ufundowanie upominków mikołajkowych dla wychowanków i uczniów ośrodka i szkoły
 • PANI AGNIESZCE LIS - „DECOR STYL” BIAŁOGARD za ufundowanie upominków mikołajkowych dla wychowanków, uczniów i pracowników ośrodka i szkoły
 • PANU TOMASZOWI ADAMSKIEMU za ufundowanie upominków mikołajkowych dla wychowanków i uczniów ośrodka i szkoły
 • PANI WIESŁAWIE STACHNIK za pomoc w przygotowaniu poczęstunku na spotkanie z okazji dnia pluszowego misia
 • PANI KATARZYNIE STYPULE NADLEŚNICTWO BIAŁOGARD za współpracę na rzecz wychowanków i uczniów ośrodka i szkoły
 • ZARZĄDOWI STOWARZYSZENIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „DROGA” za pełną zaangażowania i oddania pracę na rzecz społeczności ośrodka i szkoły
 • RADZIE RODZICÓW OŚRODKA za ufundowanie okolicznosciowego tortu na uroczystość z okazji 9 rocznicy działalności ośrodka i 7 rocznicy działalności szkoły
 • RADZIE RODZICÓW SZKOŁY za ufundowanie okolicznosciowego tortu na uroczystość z okazji 9 rocznicy działalności ośrodka i 7 rocznicy działalności szkoły
 • PANU ZBIGNIEWOWI KACZMARCZYKOWI - NADLEŚNICZEMU NADLEŚNICTWA BIAŁOGARD za zorganizowanie dni otwartych nadleśnictwa białogard dla wychowanków i uczniów ośrodka i szkoły
 • PANU MARKOWI SZEWCZYKOWI, RANCZO W DOLINIE W SARBINOWIE za nieodpłatne przeprowadzenie hipoterapii dla wychowanków i uczniów

 
© 2015 NOREW