NOREW - BAZA LOKALOWA

BAZA LOKALOWA


W wynajmowanym od września 2013 r. przez Ośrodek w obiekcie w Karlinie przy ul. Koszalińskiej 96A zajęcia prowadzone są na dwóch piętrach.

Na parterze mieszczą się dwie sale dostosowane do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz jedna do zajęć edukacyjno-terapeutycznych. Znajduje się tu również gabinet rehabilitacyjny, logopedyczny oraz pracownia gospodarstwa domowego wraz z jadalnią. Zarówno sanitariaty, jak i szatnia, zostały dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na pierwszym piętrze usytuowane są oddziały edukacyjno-terapeutyczne i rewalidacyjno-wychowawcze oraz niewielkie pomieszczenia gospodarcze i toaleta.


W następnej kondygnacji obiektu znajduje się gabinet dyrektora i sekretariat oraz pomocnicze pomieszczenia biurowe.

Wyposażenie wszystkich pomieszczeń jest funkcjonalne i estetyczne. Nauczyciele dysponują odpowiednimi pomocami dydaktycznymi oraz sprzętem audiowizualnym. Materiały, narzędzia i pomoce potrzebne do zajęć są dostępne niemal bez ograniczeń.

Z funduszy Ośrodka zakupiono sprzęt rehabilitacyjny pozwalający na prowadzenie właściwej rehabilitacji dla każdego wychowanka. Zostało również zakupione odpowiednie wyposażenie sal dydaktycznych, gabinetów, jadalni, sanitariatów i pomieszczeń biurowych.

Wszyscy wychowankowie regularnie uczęszczają na koncerty umuzykalniające, odbywają się w sali widowiskowej w użyczonym, również przez Miasto i Gminę Karlino Stowarzyszeniu Integracji Społecznej „Droga”, obiekcie.

Wychowankowie często korzystają z terenu rekreacyjnego ogólnodostępnego znajdującego się blisko Ośrodka. Można tu spacerować, biegać, ćwiczyć, korzystać z placu zabaw, obserwować bieg płynącej w pobliżu rzeki oraz wypoczywać – poznając jednocześnie świat w naturze.

 
© 2015 NOREW