NOREW - DOKUMENTY


Dzieci i młodzież przyjmowane są do Ośrodka na podstawie:


  • podania rodziców o przyjęcie dziecka do Ośrodka,

  • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

     lub

  • orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego

     lub

  • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.


Ponadto, rodzice składają do szkoły obwodowej dziecka:


  • wniosek do szkoły obwodowej o wyrażenie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą w Niepublicznym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Karlinie.


Rodzice ubiegający się o objęcie ich dziecka dowozem wraz z opiekunem składają w gminie:


  • wniosek o objęcie dziecka dowozem do Ośrodka wraz z opiekunem.
 
© 2015 NOREW